Ocena odpowiedzi

Ocena komunikacji

Uzyskaj informacje zwrotną na temat jakości obsługi klienta w twojej firmie. Sugester automatycznie poprosi użytkowników aby ocenili swoją interakcję z twoim zespołem. Dzięki uzyskanym informacjom możesz opracować maksymalnie satysfakcjonujące odpowiedzi na często powtarzające się pytania.

Ocena komunikacji

Przetestuj system helpdesk za darmo i bez ograniczeń przez 30 dni.


Zarejestruj się